Spot 20 let Konta BARIÉRY

21.02.2013 13:21

Byla to radost, pomáhat s natáčením spotu Konta BARIÉRY k jeho 20ti letému výročí. Jsem jedním z desetitisíců lidí, kterým nadace díky Vám pomáhá. Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když vás přispívají tisíce... Peněz je stále méně, než kolik je jich třeba. Lidé s handicapem si tak mohou koupit příslušenství k vozíku, provést v bytě bezbariérové úpravy, pořídit si modernější sluchadlo... Více informací o Kontu BARIÉRY a možnostech pomoci nejen mě, ale i dalším lidem se dočtete na stránkách www.kontobariery.cz Dary a pomoc pro mne můžete zasílat na zvlášť zřízený sponzorský podúčet u Konta Bariéry č.ú.: 777 777 222 / 0800 pod v.s.: 8604233209. Děkuji všem co pomáhají, díky Vám je teď život s handicapem stejně plnohodnotný, jako byl dříve!